• چرا شهرآذین؟

    قطعا مهمترین گام در راستای اتوماسیون فرایندهای شهرسازی ، انتخاب راه حل مناسبی است که با در نظر داشتن اهداف اولیه ایجاد شهرداری الکترونیک ، مدیران شهری را در ارائه خدمات مورد نیاز شهر یاری نماید. شهرداری های کشور در سالهای اخیر راه حل های نرم افزاری متعددی را آزموده اند، لیکن اکثر این راه حل ها فاقد نگاه راهبردی مدیریتی بوده و بدون توجه به نیازهای کلان شهر و مدیریت شهری  ارائه شده اند.

    بیشتر

  • تخصص و تواناییهای کاری
  • بهره مندي از تجربه سالهاي پيشين در كنار بكارگيري دانش روز، مارليك كامپيوتر را در ارائه توانائيها و تخصصهاي زير بسيار توانمند نموده است.

    بیشتر
شهرداری های طرف قرارداد مارلیک کامپیوتر