صفحه نخست > شهرآذین > املاک و مستغلات
سیستم املاک و مستغلات شهرداری این سیستم وظیفه نگهداری اطلاعات املاک مربوط به شهرداری را به عهده دارد. کلیه املاک یا زمین هایی که به شهرداری واگذار می شود و یا به دلیل وجود طرح های تعریض یا فضای سبز توسط شهرداری از مالکین اخذ می شود، در این سیستم بررسی می گردد.
املاک و مستغلات
ویژگی های این سیستم عبارت است از :
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات املاکی که شهرداری آنها را واگذار کرده است
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات املاکی که توسط مالکین حقیقی یا حقوقی به شهرداری واگذار شده
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات تبصره 4
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات طرح های تعریض
 • امکان ثبت و نگهداری مشخصات ملک (پلاک های ثبتی ، ابعاد اربعه و مساحت عرصه و اعیان ، نوع کاربری زمین و ...)
 • امکان ارتباط با سیستم شهرسازی و انتقال الکترونیکی اطلاعات ملک از آن سیستم
 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مالکین حقیقی و حقوقی و مستاجرین به تفکیک سهم هر یک
 • امکان ثبت و نگهداری مشخصات توافقات از قبیل شماره و تاریخ صورتجلسه تحویل یا واگذاری یا اجاره
 • امکان ثبت و نگهداری قیمت روز و قیمت دفترچه دارایی به تفکیک زمین، ساختمان و تاسیسات
 • امکان ثبت و نگهداری عکس های ملک
 • امکان ثبت و نگهدای تصویر مدارک پرونده از قبیل (صورتجلسات توافقات ، قراردادهای واگذاری و تحویل و ...)
 • امکان ثبت و نگهداری اقدامات کاربران به تفکیک نوع و نام کاربر و زمان و نوع اقدام
 • امکان گزارش گیری بر اساس املاک تحویل یا واگذار شده شهرداری
 • امکان گزارش گیری بر اساس کاربری های زمین ، وجوه پرداختی و دریافتی و ...
 • امکان ارتباط املاک معوض با یکدیگر