صفحه نخست > شهرآذین > خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی شاید تا چندی قبل استفاده از اینترنت و خدمات آن كمی دور از دسترس و لوكس به نظر می رسید. ولی همان طور كه پیش بینی می شد ، اینترنت به سرعت فراگیر شده است ؛ به طوری كه امروزه دركشورمان خدمت رسانی اینترنتی به عنوان یكی از اصلی ترین اركان سیستم های نرم افزاری به شمار می رود. شهرآذین این امكان را به دست می دهد كه شهروندان بتوانند از طریق ‹اینترنت و پست الكترونیكی› در جریان آخرین وضعیت درخواست های خود در شهرداری قرار گیرند. این امر موجب كاهش مراجعات غیر ضروری به شهرداری ها و در نتیجه كاهش مسائلی از قبیل ترافیك شهری و ... می شود.